Kodeks etyczny

trenerów mentalnych 

Trening mentalny to stosunkowo nowa profesja w polskich realiach. Pojawienie się treningu mentalnego w świadomości szerszej opinii publicznej datuje się na rok 2014, kiedy to reprezentacja siatkarska wygrała Mistrzostwo Świata mężczyzn, a w sztabie szkoleniowym Stephana Antigi na stałe był zatrudniony trener mentalny.


Obecność tego zawodu w branży pomocy drugiemu człowiekowi (obok psychoterapii, mentoringu czy coachingu) wymaga stworzenia solidnych podstaw etycznych do dalszego profesjonalnego działania trenerów mentalnych. 

Ten dokument powstał w oparciu o doświadczenia trenerów mentalnych i w inspiracji do podobnych kodeksów etycznych z profesji pokrewnych. Z jednej strony, wymaga dalszych prac, a z drugiej – wydaje się bardzo w Polsce potrzebny, by profesjonalizować działania trenerek i trenerów mentalnych.

Kodeks etyczny trenerów mentalnych opiera się na 4 obszarach = „Mapa 4S”

Szacunek

Skuteczność

Służba

Superwizja

SZACUNEK


Trenerzy mentalni wykazują się najwyższym szacunkiem dla człowieka, z którym pracują.


ZASADA 1

Trenerzy mentalni są przygotowani i już przed sesją treningu mentalnego wiedzą o kliencie tyle, ile potrzebne jest do możliwie najszybszego skoncentrowania na celu klienta (bez poświęcania znacznej części sesji na sprawy najbardziej podstawowe).

ZASADA 2

Trenerzy mentalni cechują się profesjonalizmem, ciągłym podnoszeniem kompetencji miękkich, edukowaniem dodatkowym przy współpracy z klientem o określonej dziedzinie sportu lub biznesu oraz wykazują się postawą otwartą na ciągły rozwój.

ZASADA 3

Trenerzy mentalni dbają o interesy klienta, o zasadę dyskrecji, o bezpieczeństwo i dobro klienta – klient jest w samym centrum ich zainteresowania podczas sesji.

SKUTECZNOŚĆ


Trenerzy mentalni wykazują się skoncentrowaniem na skuteczność w krótkim czasie.


ZASADA 1

Trenerzy mentalni nie rozciągają w czasie spraw, które można ustalić już przed sesją i nie poświęcają na swoich sesjach czasu na tak zwany „small talk” czy kontrakt, ponieważ szanują czas klienta i chcą się maksymalnie szybko skupić na udzieleniu skutecznej pomocy

ZASADA 2

Trenerzy mentalni unikają teoretyzowania (np. tzw. filozofowanie, psychologizowanie, przegadywanie) i dążą do wdrożenia profesjonalnych narzędzi, które dadzą klientowi realne efekty i które mogą skutecznie poprawić jakość życia klienta w krótkim czasie

ZASADA 3

Trenerzy mentalni nie dążą do przeciągania współpracy z klientem na wiele miesięcy (czy nawet lat), znają bowiem i gromadzą narzędzia, które są w stanie pomóc już na jednej sesji

SŁUŻBA


Trenerzy mentalni są skoncentrowani na służenie klientowi i jego celom.


ZASADA 1

Trenerzy mentalni skupiają się na celach klienta i/lub celach, które wspólnie z klientem zostały zdefiniowane na początku współpracy.

ZASADA 2

Trenerzy mentalni wspierają klienta w realizacji celów także po sesji i – w miarę możliwości – pozostają z klientem w kontakcie w wydarzeniach dla niego kluczowych.

ZASADA 3

Trenerzy mentalni troszczą się o wyniki klienta (w przypadku sportowców jest to np. medal w imprezie sportowej, a w biznesie np. ważne wystąpienie publiczne klienta).

SUPERWIZJA


Trenerzy mentalni podlegają profesjonalnej superwizji by rozwijać swoje kompetencje.


ZASADA 1

Trenerzy mentalni szukają możliwości grupowej lub indywidualnej superwizji z bardziej doświadczonym trenerem mentalnym (a w drugiej kolejności: z terapeutą, coachem lub psychologiem), by podnosić swoją świadomość i kompetencje

ZASADA 2

Trenerzy mentalni poświęcają czas na autorefleksję po sesji i w trakcie współpracy z klientem oraz zadają sobie pytania o jeszcze lepszą służbę klientowi i wyznaczonym przez niego celom

ZASADA 3

Trenerzy mentalni prowadzą notatki ze swoich działań (odpowiednio zabezpieczone przed osobami trzecimi), aby stanowiły one podstawę dalszego rozwoju – zarówno klienta, jak i samych trenerów mentalnych 

Zawód trenera mentalnego nie jest uregulowany ustawowo (stan na 2024 rok), ale rozwija się na podobieństwo innych stylów pomocy innemu człowiekowi z przeszłości. Można domniemywać, że w przyszłości będzie to zawód regulowany i że będzie stanowił istotny obszar rynku pomocowego w Polsce.

Należy pamiętać, że trening mentalny nie jest psychoterapią, nie jest coachingiem, nie jest konsultingiem i nie jest mentoringiem. Jest za to praktyką skoncentrowaną na skuteczności w krótszym horyzoncie czasowym i z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy. 

Jedynym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce kształcącym do tego zawodu w sposób profesjonalny i metodyczny (stan na 2024 rok) jest „Akademia Trenerów Mentalnych”, która zawiera ponad 100 godzin dydaktycznych i angażuje do współpracy praktyków tego zawodu. 

Szacuje się, że w Polsce działa około 1700 trenerów mentalnych (stan na 2024 rok), skupionych głównie w większych miastach i że liczba ta może się podwajać w kolejnych latach rok-rocznie.

©2022 – TreningMentalny.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone.